ORGANIZER

MAJOR

SUPPORT

วัตถุประสงค์

“ทุก ๆ ก้าวที่ออกวิ่ง คือสิ่งดี ๆ ที่ได้ส่งต่อ”
สมาคมนิสิตเก่าและคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ชวนเดิน-วิ่ง เนื่องในวาระครบ 48 ปีแห่งการก่อตั้งคณะ ในงาน “ฬ Just’ Run & Virtual Run”
แค่ ... ออกมาวิ่ง ออกกำลังส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน สร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ และพัฒนาคณะให้ทันสมัย พร้อมรับใช้สังคม

รายละเอียด / กติกา

• รับเหรียญที่ระลึก เมื่อวิ่งสะสมระยะทางได้ขั้นต่ำ 4.8 กิโลเมตร
• รับ E-Certificate ทางอีเมล เมื่อวิ่งสะสมระยะทางได้ครบ 48 กิโลเมตร
• วิ่งที่ไหนก็ได้ วิ่งเมื่อไหร่ก็ได้ วิ่งรูปแบบไหนก็ได้ (ถนน เทรล ลู่วิ่งในฟิตเนส ฯลฯ)
• สามารถบันทึกผลระยะทางด้วย Application ต่าง ๆ ที่จับระยะทางการวิ่งได้ เช่น Garmin Connect, Nike Run, Strava, Runtastic, Endomondo, GPS Tracking of Sport หรือถ่ายรูปผลระยะทางส่งเข้าระบบ
• จะทยอยหรือส่งผลระยะทางทีเดียวเลยก็ได้ แต่จะต้องส่งภายใน 18 มิถุนายน 2563
• ของที่ระลึกจะถูกจัดส่งเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

ส่งผลและโหลด E-BIB ได้ที่ >> https://www.runlah.com/user/registers

วิธีการส่งผลวิ่ง

นักวิ่งสามารถเข้าไปที่สถานะและประวัติการสมัคร (มุมบนขวาของหน้าเว็บไซต์ www.runlah.com) จากนั้นเข้าไปที่รายละเอียดของกิจกรรมที่ต้องการส่งผลวิ่ง แล้วจะเจอปุ่มส่งผลวิ่งของคุณ โดยส่งเป็นภาพถ่ายจากแอพพลิเคชั่น ภาพถ่ายระยะจากนาฬิกา หรือภาพถ่ายการวิ่งกิจกรรมอื่นๆ การส่งผลจะทยอยส่งหรือส่งที่เดียวเลยก็ได้ ภายใน 18 มิถุนายน 2563 เมื่อส่งผลได้ตามระยะที่กิจกรรมกำหนด นักวิ่งจะต้องรอการตรวจสอบ เมื่อทาง Runlah ยืนยันการส่งผลวิ่ง ก็ถือว่าคุณทำภารกิจนี้สำเร็จเรียบร้อย (Mission Complete) แล้วก็รอรับรางวัลได้เลย
รางวัลพิเศษ ผู้สะสมระยะสูงสุด 10 อันดับแรก (Over all) (แยกชาย/หญิง)
ตุ๊กตาน้องสิงโตหรือน้องกระต่ายหูยาว ผูกผ้าพันคอ "ฬ Just’ 48”

หมายเหตุ

1. ผู้จัดจะประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลให้ทราบบนเพจ หลังจากปิดการส่งผลแล้ว ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563
2. สามารถมารับรางวัลได้ที่ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
(*หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 เป็นปกติแล้ว*)
3.หลักฐานที่ใช้ในการรับรางวัล ที่จะมารับรางวัลคือ
   - หมายเลขการสมัคร Tracking Number หรือบารโค้ด
   - บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
4.กรณีที่ไม่สามารถมารับรางวัลเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับแทนได้
โดยตัวแทนที่จะต้องเตรียมเอกสารในวันที่มารับดังต่อไปนี้
   - บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้รับแทน
   - สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้รับแทน
   - หมายเลขของผู้สมัคร Tracking Number หรือ บาร์โค้ด

วันรับอุปกรณ์การวิ่ง

นักวิ่งสามารถรับเสื้อ/Bib ที่เลือกรับอุปกรณ์ด้วยตนเอง ผู้จัดงานจะแจ้งเวลาและสถานที่รับเหรียญให้ทราบอีกครั้ง เนื่องจากยังไม่สามารถระบุวันได้
ตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

โปรดนำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขัน :
   • หมายเลขการสมัคร Tracking Number หรือบาร์โค้ด (อีเมล์ หรือ ตรวจสอบที่นี่)
   • บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
ผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถมารับอุปกรณ์แข่งขันด้วยตนเองได้ในช่วงวันที่กำหนด สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับแทนได้ โดยตัวแทนที่จะต้องเตรียมเอกสารในวันที่มารับดังต่อไปนี้ :
   • หมายเลขการสมัคร Tracking Number หรือบาร์โค้ด (อีเมล์ หรือ ตรวจสอบที่นี่)
   • บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับแทน
   • สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้เข้าร่วม

JUST' VIRTUAL RUN PRIZE

ตุ๊กตากระต่าย

ตุ๊กตาสิงโต

ประเภทการแข่งขัน

ฟันรัน 4.8 กิโลเมตร

แค่...ออกมาวิ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ สามย่านมิตรทาวน์ และคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

มินิมาราธอน 10.48 กิโลเมตร
แค่...ออกมาวิ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ สามย่านมิตรทาวน์ และคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

หมายเหตุ : ไม่มีชีปจับเวลา

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ สามย่านมิตรทาวน์ / คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
05:00     นักวิ่งเดินทางมาถึงบริเวณงาน
05:10     พิธีกรกล่าวต้อนรับ
05:15     รายงานตัวนักวิ่ง Mini Marathon ระยะ 10.48 Km
05:30     ปล่อยตัวนักวิ่ง Mini Marathon ระยะ 10.48 Km
05:35     รายงานตัวนักวิ่ง Fun Run ระยะ 4.8 Km
05:50     ปล่อยตัวนักวิ่ง Fun Run ระยะ 4.8 Km
07:20     พิธีมอบรางวัลและกล่าวขอบคุณ
07:30     Cut Off ทุกระยะ
08:00     เสร็จสิ้นการแข่งขัน

วันรับอุปกรณ์การวิ่ง

นักวิ่งสามารถรับเสื้อ/Bib ที่เลือกรับอุปกรณ์ด้วยตนเอง ผู้จัดงานจะแจ้งเวลาและสถานที่รับเหรียญให้ทราบอีกครั้ง เนื่องจากยังไม่สามารถระบุวันได้ ตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
โปรดนำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขัน :
• หมายเลขการสมัคร Tracking Number หรือบาร์โค้ด (อีเมล์ หรือ ตรวจสอบที่นี่)
• บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
ผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถมารับอุปกรณ์แข่งขันด้วยตนเองได้ในช่วงวันที่กำหนด สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับแทนได้ โดยตัวแทนที่จะต้องเตรียมเอกสารในวันที่มารับดังต่อไปนี้ :
• หมายเลขการสมัคร Tracking Number หรือบาร์โค้ด (อีเมล์ หรือ ตรวจสอบที่นี่)
• บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับแทน
• สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้เข้าร่วม

รางวัล Top48 สำหรับคนที่เข้าเส้นชัยระยะ 10.48 กม.

• แบ่งเป็นชาย 48 รางวัล
• แบ่งเป็นหญิง 48 รางวัล
รวม 96 รางวัล

รางวัล Top48 สำหรับคนที่เข้าเส้นชัยระยะ 4.8 กม.

• แบ่งเป็นชาย 48 รางวัล
• แบ่งเป็นหญิง 48 รางวัล
รวม 96 รางวัล

JUST' RUN ROUTE

มินิมาราธอน

(Mini Marathon)

เดิน-วิ่งสุขภาพ

(Fun Run)

JUST' RUN PRIZE

SOUVENIR

ไซส์เสื้อ รอบอก(นิ้ว) x ความยาว(นิ้ว)
XS 34"x25"
S 36"x26"
M 38"x27"
L 40"x28"
XL 42"x29"
2XL 44"x30"
3XL 46"x31"
4XL 48"x32"
5XL 50"x33"

CONTACT

สอบถามรายละเอียด

Facebook Page : ฬ Just' Run & Virtual Run

สอบถามข้อมูลทั่วไป : +66(0)2 949 2855 (ผู้จัดการแข่งขัน)

สอบถามเกี่ยวกับการสมัคร : +66(0)81 818 6155 (รันลา)

(จันทร์-ศุกร์ 10:00-17:00)