Organizer

Special Sponsor

Title Sponsor

Official Drinking Water Sponsor

Major

SUPPORT

Co-Organizer

2563

กรุงศรีอยุธยา คิซูน่า เอกิเด้ง

การแข่งขันวิ่งผลัด อยุธยา “คิซูน่า” เอกิเด้ง 2560

จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่น – ไทย ในเมืองมรดกโลกที่สวยงามของอยุธยาเมื่อเดือนมีนาคม 2560 โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย และหนังสือพิมพ์ Mainichi RKB Mainichi Corp.

“เอกิเด้ง” เกิดที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 100 ปีที่แล้ว สายสะพาย “ทาซูกิ" ถูกส่งมอบจากนักวิ่งคนหนึ่งไปยังนักวิ่งอีกคนหนึ่งจนจบการแข่งขัน “ทาซูกิ" จึงเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีและมิตรภาพที่เรียกว่า “คิซูน่า" ในภาษาญี่ปุ่น ดังนั้นการที่ได้มีโอกาสจัดงานวิ่งอยุธยา “คิซูน่า” เอกิเด้ง จึงถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนทำให้ความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

การแข่งขันวิ่งผลัด กรุงศรีอยุธยา “คิซูน่า” เอกิเด้ง 2561

กว่า 130 ปี แห่งมิตรภาพอันดีงามของไทยและญี่ปุ่นภายใต้แนวคิดที่สำคัญ "Beauty and Health" โดยเน้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ ผู้หญิงยุคใหม่ชาวญี่ปุ่น ซึ่งมีความกระตือรือร้นและใส่ใจในสุขภาพให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น อาทิ บล็อกเกอร์หญิงที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลทางความคิดในประเทศไทย ซึ่งจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานวิ่ง สัมผัสประสบการณ์การนวดแผนไทย การชิมเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ และเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นที่ทันสมัยของไทย การแข่งขันวิ่งผลัด กรุงศรีอยุธยา “คิซูน่า” เอกิเด้ง 2563 ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมวิ่งของประเทศไทยที่สะท้อนความหมายของ “การท่องเที่ยวเชิงกีฬา” ได้อย่างชัดเจน

สายทาซูกิ

วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563

12.00 น. - 19.00 น.      ลงทะเบียน พร้อมรับเสื้อ และหมายเลขวิ่ง ​ ร่วมกิจกรรมบริเวณงาน

วันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563

05.00 น.      รับ Race Pack
05.30 น.      เช็คอินที่จุดปล่อยตัว
06.00 น.      เปิดงาน
06.15 น.      พิธีกล่าวเปิดงาน
06.30 น.      ปล่อยตัวนักวิ่ง
07.00 น.      พิธีตักบาตร
07.15 น.      ทีมแรกเข้าเส้นชัย (เวลาโดยประมาณ)
08.00 น.      พิธีมอบรางวัล
 • สำหรับทีมอันดับที่ 1 - 10
09.00 น.      ปิดงาน

* มีการบันทึกภาพและถ่ายทอดสดกิจกรรมภายในงานและการแข่งขัน


ประเภทการแข่งขัน (ไม่จำกัดอายุ)

ประเภทการสมัคร

 • วิ่งผลัดทีม 4 คน 13.6 กม.
 • วิ่งผลัดทีม (สมัคร 3 คน ผู้จัดช่วยหาสมาชิกเพิ่ม 1 คน) 13.6 กม.
 • วิ่งผลัดทีม (สมัคร 2 คน ผู้จัดช่วยหาสมาชิกเพิ่ม 2 คน) 13.6 กม.
 • วิ่งผลัดทีม (สมัคร 1 คน ผู้จัดช่วยหาสมาชิกเพิ่ม 3 คน) 13.6 กม.
 • หลังจากได้รับอีเมลยืนยันการจัดทีมแล้ว โปรดติดต่อกับเพื่อนนักวิ่งในทีมเดียวกันด้วยตัวคุณเอง
 • ในกรณีที่ไม่สามารถจัดทีมให้ได้ ผู้จัดจะแจ้งให้ทราบและคืนเงินค่าสมัคร
 • ปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2020 เวลา 23.59 น..*​ *

กติกาการแข่งขัน

 • ผู้เข้าแข่งขันผลัดแรก ออกสตาร์ทพร้อมกันเวลา 06.30 น. โดยผลัดต่อไปต้องไปรายงานตัวต่อกรรมการก่อนเวลาเปลี่ยนผลัด 10 นาที
 • ใช้ระบบชิพจับเวลา RFID Race Timing System
 • ใช้สายสะพาย “ทาซูกิ” เป็นอุปกรณ์ในการเปลี่ยนผลัด และจะต้องอยู่กับนักวิ่งแต่ละผลัดตลอดการแข่งขัน
 • การเปลี่ยนผลัดต้องอยู่ในบริเวณที่กำหนดไว้เท่านั้น และห้ามผู้อื่นเข้าไปในเขตเปลี่ยนผลัดโดยเด็ดขาด
 • ไม่อนุญาตให้ใช้จักรยาน หรือมีผู้ร่วมวิ่งในลักษณะเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักวิ่งหรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการกีดขวางทางของนักวิ่งทีมอื่นๆ
 • หากนักวิ่งเกิดอุบัติเหตุจนไม่สามารถวิ่งต่อไปได้ อนุญาตให้เปลี่ยนตัวนักวิ่งได้แต่จะต้องโดนปรับด้วยการบวกเวลาเพิ่ม 15 นาที
 • กรณีต้องเปลี่ยนตัวนักวิ่ง นักวิ่งผู้นั้นจะต้องไม่อยู่ในทีมอื่น (นักวิ่งสังกัดทีมได้ทีมเดียวเท่านั้น)
 • การตัดสินของกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
 • มีประกันคุ้มครองการยกเลิกการจัดการแข่งขัน
 • นักวิ่งทุกท่านจะได้รับการประกันอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขัน

หมายเหตุ “สายทาซูกิ หรือ BIB พร้อมชิพ” กรณีทำหาย ลืมนำมาบริเวณงาน หรือชำรุดก่อนการแข่งขัน ทีมนักวิ่งต้องชำระเงินเพิ่มจำนวน 1,000 บาท เพื่อรับสายทาซูกิ หรือ BIB พร้อมชิพชุดใหม่


ระยะทาง และจำนวนรอบ (รอบละ 3.40 กม.) รวมระยะ 13.6 กม.

 • ผลัดที่ 1 วิ่ง 1 รอบ (3.40 กม.)
 • ผลัดที่ 2 วิ่ง 1 รอบ (3.40 กม.)
 • ผลัดที่ 3 วิ่ง 1 รอบ (3.40 กม.)
 • ผลัดที่ 4 วิ่ง 1 รอบ (3.40 กม.)

การบันทึกเวลา

 • ใช้ระบบชิพจับเวลา RFID Race Timing System โดยยึดถือเวลา Finish Time เป็นเกณฑ์ตัดสิน
 • สิ้นสุดการจับเวลา เมื่อนักวิ่งผลัดสุดท้ายของแต่ละทีมเข้ามาถึงเส้นชัย

หมายเหตุ

 • เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนแข่งขัน โปรดระบุชื่อทีม และรายชื่อสมาชิกในทีม พร้อมกำหนดลำดับผลัดให้ชัดเจน (ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงลำดับผลัด)

กรุงเทพฯ
 • วันที่ 8 – 9 มกราคม 2563​    เวลา 10.30 – 18.00 น.
 • ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 6 ถ.วิภาวดีรังสิต
อยุธยา
 • วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 12.00 – 18.00 น.​
 • สถานที่: ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศาลากลางเก่า)

 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี

การประท้วง

 • การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด
 • การเจตนาโกงการแข่งขันทุกกรณี ให้ถือว่าการแข่งขันของทีมนั้นเป็นโมฆะ ต้องออกจากสนามแข่งขันทันทีี

ผลการแข่งขัน

แผนที่วิ่ง

ของรางวัล

ถ้วยรางวัล

MEDAL

กระเป๋า

ของที่ระลึก

เสื้อวิ่ง

ขนาดของไซส์เสื้อ
ไซส์ รอบอก (นิ้ว) x ความยาว (นิ้ว)
XS 34" x 25"
S 36" x 26"
M 38" x 27"
L 40" x 28"
XL 42" x 29"
XXL 44" x 30"

ติดต่อเรา

MAINICHI NEWSPAPERS

International Project Office
Person in charge : FUJITA

POSTAL CODE 100-8051 1-1-1 Hitotsubashi Chiyoda-ward Tokyo
TEL : +81-3-3212-1488
FAX : +81-3-3284-1604
Mobile : +81-80-8469-7186
Email : [email protected]

RKB MAINICHI BROADCASTING CORP.

Asian Strategic Office
Person in charge : KINOSHITA

POSTAL CODE 814-85852-3-8 Momochihama Sawara-ward Fukuoka city Fukuoka prefecture
TEL : +81-92-852-6173
FAX : +81-92-852-6661
Mobile : +81-90-6492-8135
Email : [email protected]

Dai-Ichi Kikaku (Thailand) Co., Ltd.

Bangkok Office
Person in charge : Yoshizawa

6th FI., Shinawatra Tower III, 1010 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900
TEL : 02-949-2700 ext2801
FAX : 02-949-2776
Mobile : 081-255-5229
Email : [email protected]