Product successfully added to your shopping cart

จำนวน
ราคารวม

There are 0 items in your cart. There is 1 item in your cart.

ราคารวมสินค้าทั้งหมด (รวมภาษี)
รวมค่าจัดส่ง (รวมภาษี) จัดส่งฟรี!
ราคารวม (รวมภาษี)
ซื้อสินค้าต่อ Proceed to checkout

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์ (ออนไลน์)

www.goodsportsthailand.com

สามารถสมัครออนไลน์ได้ ตั้งแต่
วันนี้ถึง 10 มิถุนายน 2559 เวลา 17.00 น.

สมัครทางแฟกซ์ หรืออีเมล์

กรอกใบสมัคร พร้อมสำเนาการชำระเงิน ส่งมาที่ บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด แฟกซ์ 0-2949-2777 หรือ ส่งอีเมล์ใบสมัครพร้อมสำเนาการชำระเงินมาที่ uniquerunning@goodsportsthailand.com
วันนี้ถึง 10 มิถุนายน 2559 เวลา 17.00 น.

ดาวน์โหลดใบสมัคร 3 สนาม สุโขทัย มาราธอน ทีม/ชมรม

สมัครด้วยตนเอง

ณ บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด 1010 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 6 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ในวันและเวลาทำการ 9.00 - 17.00 น.

สมัครล่วงหน้าที่บูธกิจกรรมของ ยูนิค รันนิ่ง ในงานวิ่งต่างๆ

ก่อนงานสุโขทัย มาราธอน 2016

หมายเหตุ

  • กรณีโอนเงินค่าสมัครล่วงหน้า ให้นับเอาวันและเวลาที่โอนเป็นหลัก
  • กรณีที่สมัครสนามสุโขทัยมาแล้ว สามารถชำระเพิ่มอีก 2 สนาม โดยหักส่วนลด 10% จากยอดรวมทั้ง 3 สนาม
  • ไม่มีการคืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • ระยะทางและเส้นทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กติกาการวิ่ง

  • ใช้กติกาการแข่งขันสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF) และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
  • นักวิ่งต้องมีอายุตามประเภทกลุ่มอายุที่เข้าแข่งขัน (พ.ศ.2559 - พ.ศ.เกิด)
  • ไม่รับนักวิ่งที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ลงแข่งขันวิ่ง ประเภทมาราธอน
  • การติดหมายเลขประจำตัว (BIB) จะต้องติดบริเวณหน้าอกเท่านั้น
  • สีประเภทการแข่งขัน จะต้องตรงตามที่สมัครแข่งขันเท่านั้น

เส้นทางวิ่ง

Unique Running Sukhothai Marathon

สนามที่ 1 : 26 มิถุนายน 2559
ยูนิค รันนิ่ง สุโขทัย มาราธอน

Unique Running Ayutthaya Marathon

สนามที่ 2 : 11 ธันวาคม 2559
ยูนิค รันนิ่ง อยุธยา มาราธอน

Unique Running Khao Yai Half Marathon

สนามที่ 3 : 5 มีนาคม 2560
ยูนิค รันนิ่ง เขาใหญ่ ฮาล์ฟมาราธอน

รางวัล

Y2016-2017 Finisher T-Shirt (Highest distance)

"เสื้อสำหรับผู้พิชิตระยะสูงสุดของทั้ง 3 สนาม ปี 2016-2017"

Y2016-2017 Finisher T-Shirt (Mix distance)

"เสื้อสำหรับผู้พิชิตระยะใดก็ได้ของทั้ง 3 สนาม ปี 2016-2017"